ODS

Ing.

František Kolařík

OSVČ
Poruba
Politická příslušnost: ods
Číslo na kandidátce: 8

ŽIVOTOPIS

Narozen ve Zlíně (1962), od roku 1985 žije v Ostravě.

Maturitní zkoušku složil na Střední průmyslové škole stavební ve Zlíně (1980) a poté úspěšně vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby. 

Svoji profesionální kariéru zahájil  v roce  1985 u  s.p. Vítkovické stavby Ostrava, kde pracoval v provozně – technických funkcích až do roku 1991. V letech 1991 – 1995 působil jako vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a poté v letech 1995 – 1997 byl ředitelem Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, s.p. Následně získal v roce 1997 živnostenské oprávnění a až do dnešní doby pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná.

Krátce po založení Občanské demokratické strany v roce 1991 se stal jejím členem a v současnosti zastává stranickou funkci člena oblastní rady. V roce 1994 byl na kandidátce ODS zvolen do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kde působil po dvě volební období do roku 2002. V komunálních volbách v roce 2002 byl za ODS zvolen do Zastupitelstva města Ostravy. Důvěru voličů a členství v Zastupitelstvu města Ostravy získal také i v následujících komunálních volbách v letech 2006, 2010, 2014 a 2018. Ve své zastupitelské práci se kromě plnění obecných povinností zastupitele věnoval převážně investiční výstavbě, životnímu prostředí, dopravě a kontrolní činnosti. Působil také v dozorčích orgánech několika městských společností.

Rád cestuje, věnuje se rekreační cyklistice a turistice. Mezi jeho další záliby patří literatura, film, dobré víno a samozřejmě politika. S manželkou letos oslavili 35. výročí svatby, mají dvě dospělé děti s rodinami a čtyři vnoučata.

Motto: „Co tě nezabije, to tě posílí.“

ODS

1

Jan Dohnal

Místostarosta

O kandidátovi

KDU-ČSL

2

Zbyněk Pražák

náměstek primátora statutárního města Ostravy, předseda Rady Charity

O kandidátovi

ODS

3

Miroslav Svozil

systémový inženýr, náměstek primátora pro dopravu

O kandidátovi