KDU-ČSL

Mgr.

Ilja Racek

, Ph.D.

OSVČ
Moravská Ostrava
Politická příslušnost: kdu-csl
Číslo na kandidátce: 12

ŽIVOTOPIS

Narozen v Ostravě  (1950), kde také prožil většinu svého života.

Po složení maturitní zkoušky  na  Matičním gymnasiu  pokračoval od roku 1968 ve studiu v Praze, a to jednak  obor  žurnalistika na  Fakultě sociálních věd a publicistiky  University Karlovy a následně obor  režie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. V  roce 2004  absolvoval i   doktorandské  studium  na Univerzitě Palackého v Olomouci,  obor divadelní věda.

Svoji profesní kariéru zahájil v roce 1975  v televizním studiu v Ostravě   a následně jako režisér ostravského rozhlasu.  Pak následovaly divadla: od roku  1983 šéf české scény divadla  v Českém Těšíně,  ve stejné funkci od roku 1986 i v divadle F.X. Šaldy v Liberci. Po revoluci  se vrací do Ostravy a až do roku 1998 je  ředitelem Národního divadla moravskoslezského. V průběhu této doby také v roli pověřeného ředitele pomáhá řešit  problémy  v Janáčkově filharmonii a v  Divadle  Petra Bezruče.  Následují tři roky působil ve funkci náměstka ministra kultury a  v roce 2001 se stal vedoucím  odboru kultury a památkové péče MS V rozmezí let 2002 až 2013 byl ředitelem  České televize,  studio Ostrava. Dva další roky  působil jako ředitel Divadla J.K. Tyla v Plzni a  dalších pět let ve stejné funkci ve Slezském divadle v Opavě. V roce 2022 byl zvolen za člena Rady české televize. 

Od roku 2014 je členem KDU-ČSL. Ve čtyřech funkčních obdobích, v průběhu  let 1994 až 2022, byl  členem Zastupitelstva města Ostravy a v  letech  2014 až 2015 byl navíc neuvolněným členem  rady města. Je také dlouholetým členem Rady diecézní charity ostravsko-opavské.

Je ženatý, má 4 děti a 6 vnoučat, kterým přeje, aby po něm zdědily lásku ke sportu a nezapomněli na krásu českého jazyka. 

Motto: „Myslím, že největším režisérem a šéfem je samozřejmě Bůh !!!“

 

ODS

1

Jan Dohnal

Místostarosta

O kandidátovi

KDU-ČSL

2

Zbyněk Pražák

náměstek primátora statutárního města Ostravy, předseda Rady Charity

O kandidátovi

ODS

3

Miroslav Svozil

systémový inženýr, náměstek primátora pro dopravu

O kandidátovi