ODS

Ing.

Lenka Lausová

, Ph.D.

akademický pracovník
Pustkovec
Politická příslušnost: ods
Číslo na kandidátce: 14

ŽIVOTOPIS

Narozena v Ostravě (1965).

Po absolvování gymnázia v Ostravě pokračovala studiem na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, které ukončila promocí v roce 1988. V roce 2014 pak úspěšně absolvovala doktorské studium na Fakultě stavební VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

V letech 1988-1994 pracovala v Hutním projektu Ostrava na pozici projektanta ocelových konstrukcí. V roce 1994 zahájila svoje akademické působení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. V současnosti vyučuje na Fakultě stavební na Katedře stavební mechaniky. Zde je rovněž zapojena do projektů, na nichž významně participují studenti. Tím je naplňována i její snaha, aby Ostrava byla do budoucna přitažlivým městem pro mladé lidi. Jedná se např. o dlouholetý projekt „Zlepši si techniku“, který se týká popularizace vědy a techniky u mládeže a široké veřejnosti.  

V roce 2021 zvítězila v anketě „Nejlepší pedagog fakulty“, kterou vyhlásila Studentská komora Akademického senátu VŠB–TUO a kde studenti hodnotili kvalitu distanční výuky v době lockdownu, empatii a obětavost pedagogů nebo inovativní a netradiční postupy ve výuce.

Do politické strany ODS vstoupila v roce 2012. Zajímá se o přírodu, má ráda zvířata, kulturu, cestování. Je vdaná, má dvě dospělé dcery (26, 23). 

Motto: „Nečekejte. Nikdy nebude ten správný čas.“

ODS

1

Jan Dohnal

Místostarosta

O kandidátovi

KDU-ČSL

2

Zbyněk Pražák

náměstek primátora statutárního města Ostravy, předseda Rady Charity

O kandidátovi

ODS

3

Miroslav Svozil

systémový inženýr, náměstek primátora pro dopravu

O kandidátovi