ODS

Ing.

Miroslav Svozil

systémový inženýr, náměstek primátora pro dopravu
Moravská Ostrava
Politická příslušnost: ods
Číslo na kandidátce: 3

ŽIVOTOPIS

Narozen v Ostravě (1957).

Po absolvování gymnázia Šmeralova pokračoval ve studiu na VŠB v  oboru Systémové inženýrství, které zakončil promocí v roce 1981.  V roce 1980 také složil státní zkoušku z anglického jazyka.

Svou pracovní kariéru zahájil jako systémový analytik v n.p.  Automatizace řízení OKD   a ve stejné profesi pak pokračoval i na koksovně n.p.  Nová huť Ostrava. Následně  až do roku 2001 zastával v tomto již transformovaném podniku funkci vedoucího odboru informatiky, kde se významně podílel na řešení systémů minihuti. Svoje odborné zkušenosti zúročil jako člen týmu pro vytvoření národního pilotního projektu  Centra tísňového volání IZS, jehož provoz byl v Ostravě zahájen v roce 1995. Má zkušenosti i s  komerční sférou, kdy osm let působil v rámci OSVČ jako poradce pro průmysl. 

Od roku 1990, nejdříve za Občanské fórum a následně jako člen  ODS, se   angažuje v ostravské komunální  politice. A to především v Zastupitelstvu  města Ostravy, jehož členem je jako jeden z mála nepřetržitě až dodnes, ale také i v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Během této doby zastával v rámci samosprávy  mnohé volené  funkce (1994-1998 člen rady města, 2001-2002 náměstek primátora SMO pro oblast financí, 2006-2010 starosta zmiňovaného městského obvodu, 2018-2021 předseda komise pro strategický rozvoj města Ostravy). V listopadu 2021 byl zvolen  náměstkem primátora, do jehož gesce spadá oblast dopravy. 

Je ženatý, s manželkou  vychovali  dvě, dnes již dospělé děti.

Motto: „Per aspera ad astra / Přes překážky ke hvězdám.“

ODS

1

Jan Dohnal

Místostarosta

O kandidátovi

KDU-ČSL

2

Zbyněk Pražák

náměstek primátora statutárního města Ostravy, předseda Rady Charity

O kandidátovi

ODS

4

Vladimír Cigánek

jednatel společnosti

O kandidátovi