Superbod 13

Kvalitní pomoc pro seniory s handicapem

Společně s neziskovými organizacemi a soukromým sektorem zabezpečíme potřebný počet míst v pobytových zařízeních v požadované vysoké kvalitě. Zajistíme výstavbu nového moderního domova pro seniory pro 100 uživatelů v Ostravě-Mariánských horách. Vzhledem k značnému nedostatku vhodných bytů pro seniory a osoby s handicapem zajistíme v participaci s privátním sektorem vznik nejméně  200  především požadovaných malometrážních bezbariérových bytů.  Ve spolupráci s městskými obvody budeme iniciovat a podporovat programy k eliminaci negativních jevů v souvislosti s bydlením v nájemních bytech.

Superbod 1

Uděláme z Ostravy evropské technologické centrum

Jak to uděláme?

Superbod 2

Postavíme klíčovou infrastrukturu

Jak to uděláme?

Superbod 3

Opravíme sídliště

Jak to uděláme?