Superbod 9

Parkovací domy. Modulární i klasické

Parkování v Ostravě bylo namyšleno na poměr 20:1, tedy 20 lidí na 1 auto. To už dávno neplatí, dnes je jedno auto na tři obyvatele. Postavíme nové parkovací domy. Zároveň skoncujeme s prašnými parkovišti. Na městských parkovištích chceme obdobný systém jako je při nákupu jízdného, přikládáte kartu a platíte až na konci dne. Zvýhodníme občany využívající P+R parkoviště a odstavná hlídaná parkoviště jízdenkami na MHD, všechno přes odměny bank.

Superbod 1

Uděláme z Ostravy evropské technologické centrum

Jak to uděláme?

Superbod 2

Postavíme klíčovou infrastrukturu

Jak to uděláme?

Superbod 3

Opravíme sídliště

Jak to uděláme?