Superbod 6

Vytvoříme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním

Budeme se soustředit na zajištění bezpečnosti v lokalitách s vyšší koncentrací nepřizpůsobivých osob. V rámci legislativních možností vytvoříme systém sdílení informací o nájemnících se závadným chováním v obecních bytech pro omezení možnosti uzavírání jejich dalších nájemních vztahů.  V případě zájmu rozšíříme okruh těchto nájemníků i do privátní sféry. 

Pokud se někdo nechová tak jak má, pak si na další nájemní smlouvu ani nesáhne, protože není důvod, aby bydlel v našem městě. Svoji pozornost zaměříme i na dodržování legislativních opatření na ubytovnách, a to především tam, kde jsou tyto osoby často ubytovávány účelově. Budeme usilovat o možnost vzniku bezdoplatkových zón na územně úzce vymezených plochách města.

Superbod 1

Uděláme z Ostravy evropské technologické centrum

Jak to uděláme?

Superbod 2

Postavíme klíčovou infrastrukturu

Jak to uděláme?

Superbod 3

Opravíme sídliště

Jak to uděláme?